Doğu'nun Roma'sı Zile'ye Hoş Geldiniz

Anasayfa Gezi Rehberi Galeri Nesi Meshur Iletisim

Kısaca...

Zile, M.Ö. 50 yıllarında yaşayan ve coğrafyanın piri sayılan Amasya'lı Strabon, bu şehrin Ninova Melikesi meşhur Semiramis tarafından M.Ö. 1600 yıllarında kurulduğunu kaydeder.Tarih boyunca çesitli kültürlerin etkisi altında kalan Zile, son olarak Türklerin eline geçene kadar Hitit, Frig, Pers, Pontus, Roma ve Bizans kültürlerinin tesiri altında kalmıştır.XI.y.y.'da Danişment daha sonra Selçuklu Türklerinin, bilahere İlhanlıların, Ertana Oğullarının ve nihayet 1355'de Kadı Burhaneddin'in eline geçen Zile, 1397'de Yıldırım Bayezid tarafindan Osmanli topraklarına katılmıştır.

Evliya Çelebi: "...bu eski tarihî şehir, alimler konağı, fazıllar yurdu ve şairler yatağıdır."

Zile tarihi ve kültürü ile çok zengin bir mirasa sahiptir.

Günümüzde Zile

Orta Karadeniz Bölgesi'nde Tokat il merkezine 70 km. uzaklikta olup, Anadolu'nun en eski yerlesim merkezlerinden birisidir.

Zile Kalesi

 Tokat ili Zile ilçesinin merkezinde bir höyük üzerinde bulunan bu kale, Zile Ovası’na hâkim bir konumdadır. Günümüzde kale içerisinde çevreye dağılmış durumda Roma ve Bizans dönemine ait mimari parçalar ve kitabeler bulunmaktadır. Bunlara dayanılarak kalenin Roma döneminde MS.I.yüzyılda yapıldığı sanılmaktadır. Bundan önce Seleukoslu Mithriadates’in burada bir şato yaptırdığı, bu şatonun yeraltı geçitleri ve askeri amaçlı yapılar olduğu bazı kaynaklarda yazılıdır.

Trt İzmir Tv'de görevli Ayşegül Aran;

  Zile herhalde seni düşümde gördüm.
  Ahşaptan, sıcacık evlerin, daracık  yolların
  Her mahallende, soğuk akan pınarların
  Kaleden esen rüzgârların, bağların
  Üzümlerin, pekmezlerin, kirazların
  Baldan tatlı meyvelerin vardı.

Daha neler var

Anlatmakla bitmeyecek, derya deniz bir kültür sizi bekliyor.

Bağ-Bahçesi, El Sanatları, Lezzetli Yemekleri, Enfes Tatları, Manevi Değerleri, Güzel Havası, Misafirperver İnsanları ile Zileliler sizi Zile'ye davet ediyorlar...

Zile'nin Zanaatkarları

Zile'de yaşayan herkes çok marifetlidir. El sanatlarının çok gelişmiş olduğu Zile'de günümüzde, hala bu değerli sanatları korunarak, yeni nesillere aktarılmaktadır.